Điền thông tin thuế (tax information) Youtube

Google yêu cầu tất cả các tài khoản Youtube có liên kết kiếm tiền trên tài khoản Adsense phải điền thông tin thuế (tax information) của người nhận thanh toán trước ngày 31/05/2021 và sẽ bắt đầu khấu trừ thuế của Hoa Kỳ trên các khoản thu nhập bạn kiếm được từ người xem tại Hoa Kỳ từ ngày 01/06/2021.

Màn hình yêu cầu điền thông tin thuế (tax information) Youtube

Đăng nhập vào tài khoản AdSense.Nhấp vào Thanh toán (Payment).Nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt (Setting).Chuyển đến phần “Hồ sơ thanh toán” rồi nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa  bên cạnh “Thông tin thuế tại Hoa Kỳ”.Nhấp vào Quản lý thông tin thuế (Manage tax info).Nhấn chọn tiếp Thêm thông tin thuế (Add tax info)Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy một hướng dẫn giúp bạn chọn biểu mẫu thích hợp cho trường hợp thuế của mình và tiến hành điền như video sau:

Originally posted 2021-03-10 17:40:04.

Pass that dutch!
  • Date
  • Categories
    No CategorySecured By miniOrange